Background Check, czyli jak sprawdzić wiarygodność kandydata?

Background Check, czyli jak sprawdzić wiarygodność kandydata?

Czy kandydat posiada dyplom ukończenia studiów? Czy naprawdę posiada certyfikaty, które wymienił w CV?Czy jest osobą karaną? Z czyjej inicjatywy nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy? Poniżej podpowiadam w jaki sposób znaleźć odpowiedź na te pytania i w jakich sytuacjach jest Ci ona niezbędna. Dowiedz się więcej na temat jednej z bardziej emocjonujących…